Agyunk két felé oszlik, amelyeket a kérgestest köt össze. (Kérgestest, latinul Corpus callosum, ami legnagyobb  összeköttetés a két agyfélteke között.) Ez a két félgömb irányítja a mozgást a testünk ellenkező oldalán, és fogadja az érzékszervekből jövő információkat. Más szavakkal, a bal félteke irányítja testünk jobb oldalát, és érzékelését a jobb agyfélteke pedig uralja a test bal oldalát. A két agyféltekés rajzolás e két félteke harmonikus együttműködését igényli.

A bal agyfélteke

A  bal oldali félteke olyan feladatokat lát el, mint az olvasás, írás, beszéd, számtani érvelés és megértés.  Amikor aritmetikai számításokat végzünk, vagy beszélünk akkor az aktivitás növekszik a bal féltekén. Bal oldali féltekénk másik jellemzője, hogy sorban egymás után képes feldolgozni az információkat vagyis nem tesz jót neki ha egyszerre több dologra figyelünk.

Rajzoláskor a forma logikai megértése és egyszerű befoglaló síkidomokká egyszerűsítése a határoló vonalak az apró részletek megtalálása a bal agyfélteke munkáját dicséri.

A jobb agyfélteke

Agyunk jobb oldali féltekéje jól teljesít  az egész látvány vizuális észlelésében, a térbeli kapcsolatok meglátásában megértésében, az ismétlődő minták, az ismétlődő zenei motívumok, az érzelmi kifejezések felismerésében stb. Például, ha olyan kifejezéseket rakunk egymás mellé mint például  „kotta” „kéz” „zongora” akkor a, jobb oldali féltekénk ezeket a szavakat intuitívan összekapcsolva a korábbi tapasztalatok alapján a „zongorázik” fogalomhoz fogja kapcsolni. A bal oldali agyfélteke ezeket a szavakat külön-külön ismeri, de nem tudja levonni a  következtetést hogy most akkor zongorázásról lehet szó. A jobb féltekénk lehetővé teszi saját magunk észlelését meg látását. A jobb agyban sérülésekkel küzdő egyén számára, nehezen lehet felismerni saját magát a tükörben.

A bal féltekében nagyobbrészt az információ tárolása , a jobb agyféltekén általában az információ feldolgozása történik.

Hogyan lesz ebből két agyféltekés rajzolás?

A jobb és bal agyféltekék összehangolásával lehet igazi csúcsteljesítményt létrehozni. Ez tökéletesen működik bármilyen alkotás munka és természetesen a rajzolás területén is.

Először a racionális elemző bal agyfélteke megfigyeléseit méréseit és tudását lerajzoljuk a papírra. Majd amikor ez készen van, a rajzunkat folyamatosan korrigáljuk a jobb agyfélteke valós észlelésének megfelelően. Ezzel a módszerrel megszületett a két agyféltekés rajzolás. Az új megközelítéssel a tudásunk és a tapasztalásunk kiegészítve egymást, egy új szintre fogja emelni az alkotásaink színvonalát.

A tudatos  két agyféltekés rajzolás a Betty Edwards féle jobb agyféltekés módszer továbbfejlesztésének is tekinthető, mivel itt nem kizárjuk az alkotás létrehozásából a bal agyféltekét, hanem a bal agyfélteke képességeit igyekszünk maximálisan kihasználni és tudatosan bevonni az alkotási folyamatba. A két agyféltekés rajzolás módszernél is elegendő, ha valaki teljesen átlagos kéz-szem koordinációval bír, és van annyi kézügyessége, hogy tud írni. Az igazi munka fejben történik hiszen a kéznek az agy parancsol.